REGINA PACIS

Voor HKH Prinses Beatrix

Het is niet de mantel, de kroon of scepter die
maakten wie u was, werd, en bent.
U, wijze vrouw, droeg de Nederlanden in uw hart.
Met uw aanwezigheid gaf u grote feestelijkheden
ware glans. Bij droeve, welhaast ondraagbare
pijnen in het land, verscheen u, hielp verdriet dragen.
Uw toespraken, uw nimmer aflatende betrokkenheid,
staken keer op keer velen een hart onder de riem.
U deed handreikingen naar rechtvaardigheid,
tolerantie en verdraagzaamheid. Van prinses
glimlach naar koningin van de vrede.
Kwade woordsperen konden u niet deren.
Oranjekanjer, we zullen u, gelijk een eeuwig
wapperende driekleur, met eerbied blijven eren.

 

© Henk van Zuiden